Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Košík je prázdny.

Reklamácie

I. Záruční podmínky

1. Společnost AVITEX, s.r.o., Rybná 716/24, 110 01 Praha 1, IČ: 60745291, tel: +420 544 234 440  fax: +420 543 216 339 (dále jen prodávající) poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů.

2. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené:
a. Mechanickým poškozením nebo opotřebením
b. Živelnými pohromami
c. Úmyslným poškozením

3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně bez zbytečného odkladu, nejlépe do 5 dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu.

4. Kupující je povinen uvést číslo objednávky, doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury, dodacího listu, dokladu o zaplacení).

5. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, pokud se nedohodnout jinak.

6. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

7. Neoprávněná reklamace.
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu, apod.

II. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000 Sb

2.  Zákazník má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

3.  K tomu je však nutné splnit důležité podmínky. Mezi ně patří, že zboží musí být: nepoškozené, v původním obalu se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány - záruční list, atd., vráceno v termínu stanoveném zákonem, popř. prodlouženém obchodníkem.

4. Omezení práva na odstoupení od smlouvy platí v případě, kdy prodávající zboží sám registruje přímo pro konkrétního zákazníka a nemůže ho prodat nikomu dalšímu.

5. Při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a dohodne s ním způsob vrácení peněz.

6. Pokud již došlo kupujícím k uhrazení částky a vznikl mu nárok na odstoupení od smlouvy, prodávající zašle na adresu kupujícího dobropis, který kupující potvrdí a zašle zpět prodávajícímu. Na základě přijetí dobropisu od zákazníka, prodávající provede vrácení peněz.